FPTR: Neajunsuri grave semnalate în repetate rânduri și nerezolvate

Sursa: https://turism.info.ro/in-atentia-domnului-constantin-daniel-cadariu-ministrul-antreprenoriatului-si-turismului-referitor-neajunsuri-grave-semnalate-in-repetate-randuri-si-nerezolvate/

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 147 din 28 octombrie 2022 – https://turism.info.ro/ordonanta-de-urgenta-nr-147-din-28-octombrie-2022-privind-infiintarea-organizarea-si-functionarea-agentiei-romane-pentru-investitii-si-comert-exterior-precum-si-pentru-modificarea-ordonantei-de-urg/Către: Ministerul Antreprenoriatului și Turismului

În atenția: Domnului Constantin Daniel Cadariu, Ministrul Antreprenoriatului și Turismului

Referitor:

Neajunsuri grave semnalate în repetate rânduri și nerezolvate

Stimate domnule Ministru,

Comitetul Director al Federația Patronatelor din Turismul Românesc (F.P.T.R.), singura federație patronală reprezentativă la nivel de ramură turism, având în componență angajatori care asigură venituri salariale pentru 37% din forța de muncă angajată în turism (73.752 salariați) și gestionează, într-o pondere covârșitoare capital românesc, membră a Confederației patronale UGIR, vă solicităm următoarele:

  1. Transmiterea de URGENȚĂ a minutelor următoarelor ședințe :
  2. întâlnirea lunară de la sediul MAT, 11.10.2022

– ședința CCT, 20.10.2022

  • ședința publică de dezbatere a Proiectului de ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, 20.10.2022

Vă precizăm că în urma tuturor insistențelor FPTR, în mod inexplicabil, dar bănuim de ce, nu am primit niciuna dintre minutele de ședință menționate mai sus. Vă rugăm insistent ca după atâta timp acestea să fie transmise pe adresa de e-mail: office@fptr.ro și să se regăsească în ele punctul de vedere al FPTR și al celorlalți reprezentanți din turism.

  • Transmiterea materialelor care vor fi discutate în cazul în care va avea loc ședința lunară de la sediul MAT, marți, în data de 08.11.2022.

Vă rugăm să introduceți pe ordinea de zi a primei întâlniri cu agenții economici din turism următorul subiect:

– Punctul de vedere al conducerii MAT cu privire la următorul fenomen apărut în această săptămână:

Consiliile Locale ale Municipiului Constanța și Brașov au aprobat în ședință statutul OMD-ului UAT-ului respectiv, încălcând grav actuala legislație. Datele sunt publice și disponibile inclusiv pentru conducerea MAT.

Guvernul prin Ministerul Antreprenoriatului și Turismului se va implica în respectarea legalității acestor Hotărâri de Consiliu Local, bineînțeles prin reprezentantul Guvernului în teritoriu, respectiv prefectul?

  • Draft statut OMD local

FPTR constată că reglementarile legale nu impun elaborarea unui statut model și consideră că nici nu este necesar. Probabil că acest lucru a fost solicitat de reprezentanți ai unor ONG-uri sau asociații de promovare care nu au angajați juriști și nu doresc să apeleze la birouri de avocatură.

Modelul de statut propus conține încălcări ale legislației actuale, omisiuni intenționate ale unor capitole importante din legislație și articole introduse la solicitarea unor grupuri de interese care exced legislația.

Refuzăm să credem că draft-ul de statut a fost însușit de directorul general al Direcţiei Generale de Turism si de directorul general al Direcției Juridice, având în vedere cele enumerate anterior.